Zapytaj o konsultację: +48226201855 robert@tworus.pl

O mnie

Dr N. Med. Robert Tworus

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób tętnic i żył.

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom uzyskałem w 1997 roku, studiując na II wydziale lekarskim Akademii medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskałem w 2006 roku, a specjalizację z chirurgii naczyniowej w 2011 roku, pracując Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (obecna nazwa Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej). Stopień naukowy „doktora nauk medycznych” uzyskałem w 2011 na podstawie rozprawy doktorskiej „Kliniczne i hemodynamiczne następstwa zakrycia odejścia lewej tętnicy podobojczykowej powlekaną częścią stentgraftu piersiowego, u chorych z tętniakiem lub rozwarstwieniem aorty zstępującej”. Promotorem mojej obrony doktorskie był ówczesny kierownik Kliniki Pan prof. nadzw. Maciej Skórski. W roku 2016 po prawie 17 latach zakończyłem pracę w Klinice, w której nauczyłem się chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej od moich starszych kolegów, wybitnych chirurgów i nauczycieli. Od lutego 2016 przez kolejne dwa lata pracowałem w Klinice Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej kierowanej przez pana prof. dr hab. Sławomira Nazarewskiego gdzie poszerzyłem swoją wiedzę i udoskonaliłem umiejętności leczenia wewnątrznaczyniowego tętnic obwodowych, a w szczególności tętniaków aorty. Od lutego 2018 pracuję w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie — Filia w Ełku, gdzie wraz z Dr n.med Marcinem Osęką i dr n.med. Patrykiem Fiszerem prowadzimy wspólnie oddział chirurgii naczyniowej.
Na co dzień zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób tętnic i żył. Mam wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu patologii naczyń krwionośnych. Moje doświadczenie obejmuje zarówno leczenie metodami chirurgii klasycznej, jak i wewnątrznaczyniowej zwężeń tętnic obwodowych, zwężeń tętnic szyjnych i tętniaków aorty. Od początku mojej pracy lekarskiej zajmuję się również leczeniem chorób żył oraz diagnostyką dopplerowską naczyń.

Specjalizuję się w leczeniu

(4.1/5), głosów: 13
Ocena strony:
Copyrights 2018 by Tworus. All Rights Reserved.